" Herkes Yasa Önünde Eşittir ve Ayrım Gözetilmeksizin Yasanın Korunmasından Eşit Olarak Yararlanma Hakkına Sahiptir... "

Haberler

KIBRIS MİLLİ KOORDİNASYON KOMİTESİ MERKEZİNDEN SAYGI DEĞER HALKIMIZA DUYURULUR

shadow

                                                                           KIBRIS

                                                MİLLİ KOORDİNASYON KOMİTESİ

                                                 National Coordinating Committee

                                                                    Of Cyprus            

                                       EBEDİYETE İNTİKALİNİN 9.YILINDA ANIYOR                                                                                                                                                         VE                                            

                                                         ÖZLEMLE ARIYORUZ 

Numaralı bir gaz lambasının aydınlattığı, camları sıkı sıkıya perdeyle kapatılıp karartılmış bir oda…

Odanın ortasında üç kişinin başında oturduğu ve üzerinde Türk bayrağı, kuranı kerim ve silah duran bir masa. Gözleri bantla kapatılmış, iki refakatçi tarafından getirilen bir kişi…

Elini masanın üzerinde duran bayrak, kuran ve silaha basarak ortamda bulunan bir yetkilinin söylediği sözleri tekrarlayarak edilen bir yemin…

TMT ANDI

“Kıbrıs Türkü’nün yaşayış ve hürriyetine,

Canına, malına ve her türlü anane ve mukaddesatına,

Her nereden ve kimden olursa olsun, vaki olacak tecavüzlere karşı koymak için kendimi TÜRK MİLLETİNE ADADIM...

Ölüm dahi olsa, verilen her vazifeyi yapacağım. Bildiğim, gördüğüm, işittiğim ve bana emanet edilen, her şeyi canımdan aziz bilip sonuna kadar muhafaza edeceğim.

Gördüklerimi, işittiklerimi, hissettiklerimi ve bana emanet edilenleri, hiç kimseye ifşa etmeyeceğim.

İfşaatın bir ihanet sayılacağını ve cezasının ölüm olacağını biliyorum.

Yukarıda sıralanan hususları harfiyen tatbik edeceğime,

ŞEREFİM, NAMUSUM ve BÜTÜN MUKADDESATIM üzerine SÖZ VERİR AND İÇERİM…”

 Bu yemin metnine TMT mensupları daima sadık kalmışlardır.

TMT mensupları Kıbrıs Türkü’nü savunurken, elinde silah olan ve Kıbrıs Türkü için tehlike arz eden EOKA üyeleri ile EOKA ve ENOSİS davasına hizmet edenleri hedef seçmiştir. Hiçbir Rum, sırf Rum olduğu için hedef seçilmemiş, hiçbir Rum yerleşim birimine saldırıda bulunulmamıştır.

TMT sermayeye hizmet için değil, davaya hizmet için, Kıbrıs Türk halkı için çalışmıştır. Bugün ahirete intikalinin 9. yılında rahmetle andığımız, yokluğunu derinden hissettiğimiz ve özlemle aradığımız lider DENKTAŞ yaşamı boyunca ettiği TMT andına sadık kalmış ve gereğini her platformda yerine getirmiştir.

Hasbelkader 1964 Ocak ayı başından itibaren Ankara’da zorunlu ikamete tabi tutulduğu günlerde kendisini tanımış ve vefatına kadar dostluğuna mazhar olmuş, Kıbrıs davasını izleme şansına sahip olmuştum.

Türklük sevdalısı, gerçek bir ATATÜRK’çü, anavatana gönülden bağlı, Kıbrıs Türkü’ne ve Türklüğe hizmeti ibadet kabul etmiş bir kişiydi. Gerçek bir liderdi.

Ankara’dan gizlice kaçarak bir motorla geldiği Kıbrıs, Erenköy’de elinde silah bir mücahit; masa başında hak dağıtan bir hukukçu; uluslararası görüşmelerde bir diplomat gibi halkının çıkarlarını taviz vermeden savunan dava adamı bir lider.

Yine rahmetle andığımız aile büyüğüm (aile arasındaki ismiyle Paşa Dede) Gnl. Daniş KARABELEN ve yine rahmetle andığım değerli komutanım Rıza VURUŞKAN; Kıbrıs İstirdat Planı’nı (KİP) hazırlayan komutanım Alb. İsmail TANSU; Erenköy’e ismini kazıyıp Girne’de St. Hilaryon’u kartal yuvası direnişin sembolü haline getiren (Fırtına Komutan) Alb. Lütfü EREN; 1964-1967 dönemi Bayraktarımız Gnl. Kenan COYGUN tam bir kadro harekâtı ile lider DENKTAŞ’ın etrafında kümelenmiş ve tarihe imza atmış bir ekip.

Defosuz, kararlı duruşları ile mücadeleyi sürdürüp netice alan bir ekip. KKTC yoktan var edilip kurulan bir cumhuriyettir. Ve bu cumhuriyet lider DENKTAŞ’ın eseridir.

TÜRK Dünyası’nda; Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ebedi şef Büyük ATATÜRK’ten sonra;

KKTC’yi kuran lider DENKTAŞ ve Azerbaycan’ın bağımsız devlet haline gelmesini sağlayan Ebulfeyz ELÇİBEY.

 İnanıyoruz ki bugün ahirette bu kadro ebedi şef ATATÜRK’ün etrafında toplanmış, TÜRK Dünyasındaki gelişmeleri izliyor.

Rahmetli DENKTAŞ mücadele içinde geçen ömrü boyunca evlat acısı tatmış, acılarla yoğrulmuş, ihanetler yaşamış her şeye rağmen hedefe yürümekten alı konulamamıştır.

Mücadele yıllarında Türk Bayrağı’nın altında elinde silah, gözleri Akdeniz ufkunda görünen Anadolu kıyıları,Toros Dağları’nı gözleyen mücahit için Toroslar beklenen hürriyetin, kurtuluşun sembolü idi.

O nedenledir ki toplum lideri R. Rauf DENKTAŞ, TOROS Dağı gibi abideleşmiş, o ismi hak etmişti.

Lider DENKTAŞ yalnız yalnız Kıbrıs TÜRK’ünün değil Türk Dünyasının dertleriyle de ilgilenen bir liderdi. Bu yüzdendir ki DENKTAŞ,TÜRK’e DENK-TAŞ’tı...

Türk Dünyasının bütünlüğü içinde örnek alınan, izlenen ulaşılmaya çalışılan bir kişiydi.

DENKTAŞ’ın Batı Trakya Türkleri’nin lideri Sadık AHMET’ten, Kırım Türkleri’nin lideri Mustafa Cemil KIRIMOĞLU’na,Gagavuz Cumhurbaşkanı Stefan TOPAL’dan, Çeçenistan Devlet Başkanı Cevher DUDAYEV’e kadar, liderlerle olan görüşmelerinde; Kerkük Türkmen liderleriyle olan temaslarında, Azerbaycan Devlet Başkanı Ebulfeyz ELÇİBEY’le temaslarında Türklük hassasiyeti ön plandaydı.

Anadolu onun can simidi, nefeslenip güç aldığı yerdi. Bunaldığı zaman geldiği Türkiye ziyaretlerinde moral bulup kaldığı yerden mücadeleye devam edebiliyordu.

Haksız saldırılar ve sitemkâr sözler onu yıldırmıyor, mücadele azmini kesmiyordu.

Lafını esirgemeden söyleyebiliyordu. Annan Planı dayatmaları sırasında M. Ali Birand’a söylediği söz ileTürkiye ziyaretlerinden rahatsız olanların gitsin memleketinde konuşsun sözlerine karşı verdiği: “- Ben zaten memleketimdeyim” sözü unutulmayacaktır.

TALATPAŞA Komitesi Başkanı olarak LOZAN’daki etkinlikteki gayretleri, TÜRK hakları konusundaki yılmaz mücadelesi onu tartışmasız TÜRK Dünyası lideri yapmıştır. Her Türkiye’ye her seyahati ses getirmiştir.

17 Mayıs 2003 Adana Ceyhan’da tarihi bir gün yaşanmış, yurdun değişik yörelerinden tören için Ceyhan’a gelenler, Toroslar’dan akın akın Ceyhan’a inen Türkmenler’le, Yörükler’le kucaklaşmış, 40.000’i bulan bir kalabalık Ceyhan’a Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey’in heykelinin açılışı için gelen DENKTAŞ’ı bağrına basmıştır.

“Karadeniz den fırtına gibi DENKTAŞ geçti”; “Derin milletin fedaisi DENKTAŞ, Derin Devletin fedaisi Osman Ağa’nın mezarını ziyaret etti” gazete manşetleri ile DENKTAŞ’ın Karadeniz gezisi ve Giresun’da yapılan bir sempozyuma katılışı ve bu vesile ile Topal Osman’ın 103 basamakla çıkılan kabrini ziyaret edişi ve halkın sevgisine mazhar oluşu…

Her bir sevgiyle kucaklandığı gezi ve seyahat Denktaş’ın mücadele azmini kamçılamış ve enerji depolamasına yol açmıştır.

Mücadele yıllarında TMT’nin TOROS’u, sonraki siyasi mücadele yıllarında ŞİMAL YILDIZI olmuştu.

Mücadele içinde geçen bir ömür. Özel hayatı mücadele yıllarında hep ikinci planda kalmıştır.

Şefkatli, sevgi dolu babacan, gerektiğinde şaka ve espriyi kendisine yakıştırmasını bilen ve muhatapları ile bir gönül köprüsü kurnasını becerebilmiş bir karakter abidesi.

Elinde fotoğraf makinesi halkın arasında etrafında kuru kalabalık yapan bir koruma ordusuyla gezmeyen bir kişi.

Türkiye’den gidenlerin Girne’de DOME Hotel’de elinde tabak, açık büfede sırada görünce hayret ve gıpta ile mütevaziliğine imrendiği bir lider. Kendi kullandığı aracıyla giderken taksi zannedip aracına binen Türkiye’den gelen turisti hiç bozmadan adresine kadar götürüp bırakabilen sıradan bir kişi.

Mücadele sırasında sert ve tavizsiz, sair zamanda munis, sevecen, şakacı ve espiritüel bir kişilik.

Kadife eldiven giymiş bir çelik eli..Kararlılığı ve sertliği o yumuşaklık içinde hissettirebilen bir yapı…

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki yalnız KKTC değil bütün TÜRK Dünyası O’nu tanıma şansına sahip olmuş kişiler olarak bugün onu yalnız ölüm senesi devriyesinde anmıyor, özlemle yokluğunu hissedip arıyoruz.

Biliyoruz ki temsil ettiği makamda görevi üstlenecek kişiler hiçbir zaman bir DENKTAŞ olamayacaklardır.

Ama hiç olmazsa samimiyetle davayı kucaklayıp, hatasız bir yönetim anlayışını benimsesinler ve TÜRKLÜK’e hizmet etsinler                                       

                                 Yakan CUMALIOĞLU

                    Kıbrıs Milli Koordinasyon Komitesi

                                         Başkanı