" Herkes Yasa Önünde Eşittir ve Ayrım Gözetilmeksizin Yasanın Korunmasından Eşit Olarak Yararlanma Hakkına Sahiptir... "

Haberler

Av.Hüseyin ÖZBEK " Tayfur SÖKMEN olmak kolay değildir. "

shadow
Tayfur Sökmen olmak kolay değildir. 

Tayfur Sökmen, Atatürk'ün 40 asırlık Türk Yurdu dediği Hatay'ın seçkin evlatlarındandır.

Manda ve himaye  kabul edilemez şiarıyla, Fransız emperyalizmine karşı Hatay'ın Türkiye'ye katılması için mücadele vermiştir.

İnsanların kimi özgürlük ve bağımsızlık uğruna ölümüne mücadele eder. 
Kimileri de mandaseverdir. Emperyal güçlere hizmet eder.

Bir kez daha yineleyelim. Tayfur Sökmen olmak kolay değildir. 
Fıtrat meselesi!

Sorun karmaşık görünse de cevap  basit.

Sorun vatanseverlikle Helenseverlik arasında.

Malum ya "Kimileri Helen sever" !

Av.Hüseyin ÖZBEK
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı