" Herkes Yasa Önünde Eşittir ve Ayrım Gözetilmeksizin Yasanın Korunmasından Eşit Olarak Yararlanma Hakkına Sahiptir... "

Haberler

AVRUPA İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 69.Yıldönümünde UYUYOR mu?

shadow

Son  20 Yılda Avrasya Coğrafyası olarak kabul edilen Ülkelerde yaşanan Soykırım, İnanç özgürlüğü ve Irkçılık gibi Pozitif Ayrımcılığa giren İnsan Hakları İhlallerine karşı Avrupa Konseyi Üyesi Ülkeler ile İnsan Hakları Gözlemci Heyetlerinin sessiz kalmalarını,

Akdeniz ve Ege Denizi ile deniz sınırından,Karayolu ile kara sınırından Avrupa'ya gitmek isteyen savaş mağduru Göçmen ve Sığınmacılar ile Mültecilere karşı AB Ülkelerinin gösterdiği İnsanlık dışı düşmanca tutum ve davranışları,

Korana Virüs sürecinde maske ve solunum cihazı temini ile ilgili Güçlünün Zayıfı Ezme Zihniyetini,

Ve son olarak Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde Ukrayna’ lı Göçmen ve Sığınmacılara Beyaz Ayrımcılığıyla sergilediği tavır ve tarafgir uygulamalar ile Irkçılık yapan Avrupa Ülkelerini kınıyoruz.

İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi ile İnsan Haklarının Uluslararası düzeyde güvenceye alınması amacıyla, Devletlerin İşledikleri İnsan Hakları İhlallerinin Uluslararası alana taşınmasına olanak tanıyan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,3 Eylül 1953 tarihinde Türkiye'nin de Üyesi olduğu Avrupa Konseyi Ülkelerinin imzasıyla yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Sözleşmeyi 10 Mart 1954 de onaylamış, 2015 yılı Mayıs ayı itibariyle, Avrupa Konseyi üyesi 47 Devletin tamamı Sözleşme’ye taraf olmuştur.

Peki  AVRUPA  İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 69.Yıldönümünde UYUYOR mu?

Erol ŞAHİNGİL

Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği

Temsilcilikler Başdanışmanı