" Herkes Yasa Önünde Eşittir ve Ayrım Gözetilmeksizin Yasanın Korunmasından Eşit Olarak Yararlanma Hakkına Sahiptir... "

Haberler

Dilaver CEBECİ 'yi Uçmağa Varışının 15.Yıldönümünde Saygı, Minnet ve Rahmetle Anıyoruz…

shadow

Baş koymuşum Türkiye'min yoluna,                                                                

Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm,

Asırlardır kır atımı suladım.

Irmağının akışına ölürüm.

Deli sular, salkım-saçak söğütler, 

Kışlada kumandan, asker öğütler, 

Yaylalarda ata biner yiğitler, 

Bozkurt gibi bakışına ölürüm.

                      Dilaver CEBECİ

 

29 Mayıs 2008’de sonsuzluğa göç eden Şair, Yazar, İlahiyatçı, Akademisyen ve Düşünür,Türk Milliyetçisi Dava Adamı, Dilaver CEBECİ ' yi  Uçmağa varışının 15. Yıldönümünde Saygı, Minnet ve Rahmetle anıyoruz.

Ruhu Şad Olsun.

Ömer HAYALİ

Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği

Genel Başkanı