" Herkes Yasa Önünde Eşittir ve Ayrım Gözetilmeksizin Yasanın Korunmasından Eşit Olarak Yararlanma Hakkına Sahiptir... "

Haberler

Gaziler Gününüz Kutlu Olsun..

shadow
Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’e TBMM'nce
19 Eylül 1921 günü Mareşallık Rütbesi ve Gazilik Ünvanının verilmesi nedeniyle bu gün Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır.

Gazilik, Türk tarihinin en fazla değer ve saygı duyulan ünvanlarından olmuştur. Tarihi zaferlerle dolu Türk Milleti'nin  doğal olarak Gazileri de çok olmuş ve Gazilerine değer vermiştir. 

13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği’ne cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:

“Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Müşirlik Rütbesi ile Gazilik Ünvanı Tevcihini Teklif ve İstirham ederiz. Büyük Millet Meclisi’nin bu teveccühünün Milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz.”  

Vatanımızın,Onurumuzun, Bağımsızlığımızın Nişanesinin ünvanı olan Gaziliği; Mareşal Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere bütün Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü Kutlar,Saygı, Minnet ve Rahmetle Yad ederiz.      

Saygılarımızla,

Ömer HAYALİ              
Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği 
Genel  Başkanı