" Herkes Yasa Önünde Eşittir ve Ayrım Gözetilmeksizin Yasanın Korunmasından Eşit Olarak Yararlanma Hakkına Sahiptir... "

Haberler

Kadına Yönelik Yapılan Şiddet ile İşlenen Cinayetlere HAYIR ve YETER ARTIK diyoruz…

shadow

Ülkemizde de bu zamana kadar Kadına Yönelik Aile içinde, İşyerinde ve Sokakta yapılan Şiddet,Cinsel Taciz ve Cinayetlerin önüne geçilmesi ve azaltılması amacı ile koruyucu ve caydırıcı nitelikli bir çok Yasa ve Kanun çıkarılmasına rağmen 2019 dan 2021 yılı Kasım Ayına geldiğimizde Türkiye’de Kadın Cinayetleri artarak son on yılın sayısal rekorunu kırmıştır.

Kadınlara,karşı uygulanan şiddet ve cinayetler, yalnızca kadın oldukları için değil, cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasından kaynaklanan, kadın bireylerin insan haklarını ihlal eden eylemlerdir.Bu ihlaller gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülmekle birlikte, kadınlar dünyanın bütün ülkelerinde fiziksel ve psikolojik şiddet tehlikesi altında yaşamaktadır.

Ülkemizde Kadına Yönelik Şiddettin artmasının öncelikli sebebinin Ekonomik sıkıntıların yol açtığı geçimsizliklerin bozulan psikolojik vakaların şiddet ve cinayetlerde etken olduğu tespiti ile Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetlerin 2019 dan bu zamana varyantlara uğrayarak devam etmekte olan Korona Virüs salgınını yaşadığımız 2021 yılında da devam ettiği görülmüştür.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Kadına Yapılan Şiddete ve İşlenen Cinayetlere HAYIR ve YETER ARTIK diyoruz.

Saygılarımızla,

Ömer HAYALİ

Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği

Genel Başkanı