" Herkes Yasa Önünde Eşittir ve Ayrım Gözetilmeksizin Yasanın Korunmasından Eşit Olarak Yararlanma Hakkına Sahiptir... "

Haberler

2020 TUTUM YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI

shadow
Yaşı biraz ileri olanlar çok iyi bilirler İlkokul sıralarında her yıl yerli malı haftası düzenlenirdi.

Bu etkinlik hem yerli mallarının tüketimini, hem de tarımsal yerli tarım ve sınai üretiminin gelişmesini amaçlamaktaydı. Daha sonraları bu güzel gelenek yavaş yavaş ortadan kalktı.

Ancak bu şuurla yetişen nesiller bu günlerin dinamosu oldular.Bu neslin mensupları; tutumlu olmanın, üretmenin kalkınmamızdaki önemini çok iyi kavramışlardı.Daha sonra bu bilinçlendirme,hangi görünmez eller tarafından dumura uğratıldı...

Bu gün bu konuda yeterli aydınlatıcı çalışmaların yürütüldüğünü söyleyebilmemiz mümkün mü? 

Yerli malı,kendi ürettiğimiz Tarımsal ve Sınai Mamülleri sahiplenmek ve gelişmesini sağlamak yönünde duyarlı ve bilinçli olmamız demektir.Eğer ileri gitmiş Batılı devletler, ABD, Japonya vb. toplumlar arasında yer almak istiyorsak Yerli Tarıma, ve Yerli Sanayi ye gereken önemi vermek zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız.

Bu gün maalesef ağırlıklı olarak ithalata dayalı bir ekonomimiz vardır. Bu da döviz gelirlerimizin dışarıya gitmesi demektir. Pek çok devlet küçücük toprak parçalarında ihtiyaçları olan tarım ürünlerini kendileri ürettikleri gibi ihracat yaparak önemli gelir elde etmektedirler. Keza sınai mamüllerin üretimlerinde de gerekli teknolojik altyapılarını tesis etmişler ve bu alanda da ihracata yönelik politikalar üreterek kalkınmışlardır. Peki bizim neyimiz eksik?

Genç nüfusumuz, verimli ve geniş topraklarımız, çalışkan ve fedakâr insanlarımız onlara göre bir avantajdır. Yapılması gereken bu avantajı iyi değerlendirmek ve çalışmaktır. 

Yerli malı haftası her yıl 12 Aralık -18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır.

2.Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik dar-boğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. 

Bu amaçla Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı.

Ülke Ekonomisine yön verecek bu proje 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaktadır.

1983 yılında adı Tutum,Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.

Yerli Malı Haftası 12 Aralık Cumartesi Gününden 18 Aralık Cuma Gününün arasındaki haftayı kapsar. 

Bu düşünce ve duygularla TUTUM YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI'nı kutlarken, Milletimizin bu hedefler doğrultusunda bilinçlenmeyi s ağlamak için gerekli olan eğitim ve sosyal çalışmaların yapılması en büyük beklentimizdir.