" Herkes Yasa Önünde Eşittir ve Ayrım Gözetilmeksizin Yasanın Korunmasından Eşit Olarak Yararlanma Hakkına Sahiptir... "

Haberler

ÇOKLU BARO SİSTEMİ ‘’ÜNİTER DEVLETİN’İN TEMEL TAŞLARINI YERİNDEN OYNATIR’’

shadow

ÇOKLU BARO SİSTEMİ ‘’ÜNİTER DEVLETİN’İN TEMEL TAŞLARINI YERİNDEN OYNATIR’’

 

                             TÜRK HALKI’NIN DİKKATİNE DUYURULUR

 

Son zamanlarda Türkiye  gündemini meşgul eden ‘Çoklu Baro’’ adı altında Baroların tekrar düzenlenmesi ve Avukatlık Kanununda değişiklikler yapılmasına yönelik Kanun çıkarılacağına dair Siyasi İktidar tarafından yapılan açıklamaların Toplumsal mutabakat sağlanmadan ve Baroların fikri alınmadan yapılması, Ülkemizde bütün meslek örgütlerince ‘’İstenildiği zaman müdahale edileceği’’ intibası bırakmış ve bu konudaki tartışmalar Vatandaşın ‘’Baba’’ olarak gördüğü devletine güvenini sarsmıştır.

‘’ YARGI BAĞIMSIZLIĞININ ÖN KOŞULU ,BAROLARIN ve TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN YÜRÜTME KARŞISINDAKİ BAĞIMSIZLIĞININ KORUMASIDIR.’’

Savunma Türk Milleti’nin Yargıdaki Temsilcisidir.Bundan dolayı Vatandaşların vekaletlerini alan,kişisel haklarını savunan Avukatların örgütlenmiş gücü olan Barolar,Türk Halkının bütün Evrensel,Hukuki,İnsani ve Toplumsal değerlerini ve Haklarının Savunucu ve Koruyucusudur.

Anayasamızda açıkça yazıldığı gibi, ‘’Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Laik, Demokratik. Sosyal, bir Hukuk Devleti olduğu için aynı zamanda Üniter Bir Devlettir. Güçlü bir Demokrasi’ye sahip olmanın ilk şartı,bütün Dünyada da kabul edildiği gibi Hukuk Devleti İlkesinin, Bağımsız Yargının ve Güçlü Savunmanın işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti; Bağımsız ve tarafsız bir Yargı erkinin mevcudiyeti ile, Yargı ve Adalette ancak Bağımsız Savunma, nitelikli Avukatlar ve Güçlü Barolarla gerçekleştirilir.

 

Türk Dünyası’nın örnek aldığı ve Lider Ülke olarak gördüğü Türkiye Cumhuriyeti’nin Demokrasi liginde kalmak ve Hukuk Devleti olarak anılması için ,çağdaş dünyadaki itibarının korunmasının yolu ,Baroları Etkisizleştirilerek değil, Hukuka uygun hale getirmek düşüncesi ile olur.Baroların Yürütmenin uysal bir parçası olarak düşünülmesi,adeta mütemmim cüzi haline getirilmesi halinde ,Türkiye Barolarının Yurt içinde ve dışında Saygınlığının ve Güven  kaybına yol açacaktır.

Eyalet,Federasyon,Konfederasyon gibi sistemlerle yönetilen bir ülke olmayan Türkiye Cumhuriyeti,Üniter Bir Ulus Devletidir.Çoklu Baro sistemi Baroları farkımda olmadan ayrıştırarak siyasallaştırmaya sürüklemekte ve  gelecekteki iktidarlara bir çok fırsatlar tanıyarak mevcut Baro sistemini Federal Devlet Yapısı haline getirilmesinin önünü açacaktır.Toplumsal mutabakatla alınmamış bu düşünce ‘’Tek Devlet,Tek Millet ve Tek Bayrak’’ anlayışını ortadan kaldırmakla kalmayıp, Paralel Çoklu Baro,Çoklu Hukuku,Çoklu Yargıyı ve Devletin ve Milletin sonunu getirebilecektir

Barolar ve TBB’nin, siyasi gücün müdahalesi ve yönlendirmesi dışında gerek mesleki faaliyetlerini gerekse hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesini özgürce yürütebilmesi halinde, ülkemizin içeride ve dışarıdaki saygınlığına ciddi katkıları olur.

Avukatlık Kanunu’na göre; baroların salt bir meslek kuruluşu olmanın ötesine geçen sorumlulukları vardır. Bu kanun gereği, Baroların ve TBB’nin yakın tarihi; hukuku, demokrasiyi ve insan haklarını ihlal eden güç odakları karşısında, meslek yasasından ve anayasadan kaynaklanan sorumlulukları doğrultusunda verdiği onurlu mücadele örnekleriyle doludur.

TBB; ilk başkanı Faruk EREM’den başlayarak, savunmanın örgütlü gücü Barolarımızla birlikte, Türkiye’nin Demokratikleşmesi, yürütmenin gücünün hukukla sınırlanması, yargı Bağımsızlığının sağlanması, yargının üç kurucu unsurundan biri olan Savunmanın hak ettiği konuma kavuşması için çalışmıştır. TBB’nin kurumsal geçmişi ve mücadele deneyimi, bize bugün de yol göstermektedir.

Adaleti adalet yapan tüm ilkelerin ortak felsefesi İnsan Onuru ise, İnsan Onuru’nun yeryüzünün güçlülerine karşı teminatı da, Avukatlar ve Barolardır. Devletin temeli olması gereken Adaletin sağlanması için inşa edilen binalar içinde, Bağımsız Barolar ve Avukatlar olmadığı zaman, buralar Yargısız İnfaz Hane den ve Engisizyon’dan başka bir şey olmayacaktır. Bu sebeple Baroların parçalanması ve susturulması, sadece Avukatların değil; Çocukların, Şehitlerin, Gazilerin, Kadınların, Ağaçların, Çevrenin ve Adalete erişimde dezavantajlı tüm grupların ve istisnası olmadan herkesin susturulmasıdır.

Barolar ve TBB, Avukatların acil çözüm bekleyen ekonomik, mesleki sorunları üzerinde yoğunlaşmalıdır. Yargının üç kurucu unsurundan biri olan Avukatların, Avukatlığın, Savunmanın önündeki her türlü engelin kaldırılması için 150 bin Avukatın örgütlü gücü olduğunu muhataplarına,Hukuk dışı uygulamalara, her türlü Antidemokratik tutuma karşı, gücünü meslektaşlarından alan hukuki bir duruş sergileyerek hissettirmelidir. Hukukun üstünlüğüne aykırı uygulamalara, İnsan Hakları İhlallerine karşı yasal yollardan mücadele etmelidir.Var olan Baro sistemi, Üniter Devlet yapısına ait bir sistemdir. Getirilmek istenen Çoklu Baro sistemi Federal  Devlet yapısının bir sistemidir. O nedenle ortadaki konu, aynı zamanda Üniter Devleti Savunma konusudur ve  sadece Baroların değil Üniter Devleti savunan herkesin konusudur.

Sağduyunun esas alınması, önceki benzer girişimleri saf dışı etmiştir.Bir kez daha tekrar sağduyunun esas alınması sorunun toptan gündemden çıkarılmasını sağlar. Böyle bir uygulama, hukuka güveni artırmak, ülkemizin birlik ve  bütünlüğünü güçlendirmek bakımından da önemlidir.

Ülkemizi yönetenler yakın geçmişte, FETÖ’nün, Bürokrasiyi, Medyayı, Kültür-Sanat Dünyasını, Sendikaları, Meslek Örgütlerini kanserojen bir ur gibi sarmasının ağır maliyetinı  unutmamaldır.. O dönem her ilde Alternatif Baro olarak kurgulanan Paralel Hukuk Dernekleri ile Barolar devre dışı bırakılmak istendi.Postmodern âdemi merkeziyetçilik kumpası olarak tasarlanan bu hain örgütlenme, Türkiye’nin hukuk devleti niteliğinin tasfiyesi, demokratik yapısının çökertilmesi için bunları tasarladı.Yargının olmazsa olmaz bir kurucu unsuru, Yargı Bağımsızlığının teminatı olan Savunmanın, örgütsel yapısı bugün de herhangi bir şekilde bozulursa, Üniter Devletin Temel Taşlarını Yerinden Oynatır.                                                                                                                      

TÜRK DÜNYASI İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ